woensdag 22 november 2017

W.O.: Leren leren: Mindmappen

Met een mindmap kun je alle informatie die je hebt gelezen eenvoudig omzetten naar een overzichtelijk schema op papier. Je leert zo de leerstof structureren en hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden.

Tijdens een les W.O. kregen we een A3-blad met in het midden de titel van ons thema en daarrond de belangrijkste hoofdtakken met een paar sleutelwoorden. Met kleurstiften, extra kernwoorden en tekeningen vervolledigden we per 2 het schema. We zorgden ervoor dat alle te leren informatie op dit √©ne vel papier kwam te staan. 


De volgende les werden we in groepjes verdeeld. We stelden elkaar vragen en probeerden m.b.v. ons zelfgemaakte schema het correcte antwoord te geven. 


We leren van en met elkaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten